Cement

Cement je v nejobecnějím smyslu slova pojivem, látkou, která má schopnost tuhnout a vázat další materiály dohromady.

Kořeny slova cement sahají ke starověkým Římanům, kteří výraz "opus caementicium" používali pro zdivo podobné betonu, vyrobené ze směsi obsahující jako pojivo pálené vápno. Sopečný popel pucolán ve směsi páleným vápnem vytvářel hydraulické pojivo nazývané Římany cementum, cimentum, cäment a nakonec cement.

V dnešním, užším smyslu slova je cement práškové hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou tuhne a tvrdne. Jeho schopnosti pojit jiné sypké látky v pevnou hmotu se využívá ve stavebnictví při výrobě betonových nebo maltových směsí.

Pojiva používaná ve stavebnictví se rozlišují na hydraulická a vzdušná.

Balený portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R
Portlandský směsný cement vyrábíme semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky, vápence, síranu vápenatého a případně některých dalších látek. Portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R vyráběný společností Českomoravský cement má široké použití a vyznačuje se těmito vlastnostmi:

  • kvalitní cement pro běžné profesionální i domácí použití
  • optimální poměr portlandského slínku, vysokopecní strusky a vápence
  • pevnost v tlaku po 2 dnech 19 MPa až 24 MPa
  • pevnost v tlaku po 28 dnech 45 MPa až 51 MPa
  • nižší celkové hydratačního teplo
  • pozvolný nárůst pevnosti
  • stálost fyzikálních a chemických vlastností 

Portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R dodáváme na EUR paletách. Na každé paletě je uloženo 56 pytlů, celkem o hmotnosti 1,4 t.