Suchá výstavba

Sádrokarton, nebo také sádrokartonové desky, je termín používaný pro společnou metodu výstavby vnitřních stěn a stropů s použitím panelů z lisované sádrokaronové hmoty mezi dva silné kartony papíru. Vše se potom vysouší v tzv. sušárnách. Některé typy desek mají sádrové jádro napuštěno silikonem. Tyto desky se využívají v prostorách, které jsou vystaveny vodě a vlhkosti . Tzv. sádrokartonové stavebnice se používají na celém světě pro dokončení výstavby vnitřních stěn a stropů. Sádrokarton je v současné době nejrychlejším a nejsnadnějším řešením tzv. suchého výstavby. Díky tomuto systému je možné stavět rychle příčky a realizovat rekonstrukce, zateplení a úpravy jakéhokoliv interiéru.

Výhody

 • jeho tvarovatelnost
 • jeho pevnost
 • jednoduché řezání
 • dlouhá doba živostnosti
 • izolační vlastnosti
 • rychlá a snadná instalace
 • některé typy lze jej používat ve venkovních a vlhkých prostorách

Rozměry

Tloušťka
(mm)

Šíře
(mm)

Délka
(mm)

9.5
12.5
15.0
18.0

1250
(Sonderbreite
1200)

2000 do 4000*
2000 do 4000*
2000 do 4000*
2000 do 4000*

Standardně skladem délka 2000 – ostatní jsou na objednávku


 

Sádrovláknitá deska

Výrobními surovinami sádrovláknitých desek jsou sádra a papír - sádrovlákno je sádra armovaná celulózovými vlákny.

Sádrovláknitá deska je homogenní (v každém bodě průřezu má stejné vlastnosti), má vysokou objemovou hmotnost a díky tomu i lepší vlastnosti v protipožární ochraně a ochraně proti hluku. Vlákna ve směsi papíru a sádry vytváří pevnou vazbu, obdobně jako tvoří u železobetonu armovací pruty.

Pro sádrovláknité desky je tak charakteristická vysoká stabilita, pevnost a odolnost. Suché konstrukce s těmito deskami mají výborné akustické vlastnosti i díky inteligentní kombinaci materiálů a skladby konstrukce, montované stěny se sádrovláknitými deskami mají vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti než s běžnými sádrokartonovými deskami. Významnou oblastí uplatnění pro sádrovláknité systémy jsou dřevostavby, u nichž lze těmito deskami vyztužovat dřevěné konstrukce nosných stěn a používat je i v exteriéru.

Sádrovláknité desky umí přijímat přebytečnou vlhkost a vydávat ji do suchého vzduchu v prostoru. Vyvážený poměr tepelné izolace a akumulace tepla zajišťuje příjemné a zdravé klima v prostoru. Sádrovláknité systémy jsou určeny pro použití od sklepa až po střechu, pro rekonstrukce i novostavby, pro dílčí řešení až po celé objekty. V nabídce výrobců většinou nechybí sádrovláknité podlahové prvky, které tlumí zvuk kroků, tepelně izolují a brání šíření ohně. Často se pro všechny sádrovláknité desky používá "slangové" označení fermacell.


 

Efektivní ochrana proti hluku

Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě 

Trvalý hluk může dokonce způsobit závažné zdravotní problémy. V nejlepším případě se hluk považuje „pouze“ za rušivý element.

Vysoké nároky na protihlukovou ochranu je třeba začlenit do projektu a následně je nutné zajistit, aby byly v praxi spolehlivě splněny. Při správném projektování je možné dosáhnout obojího. V prostorech budovy se může hluk z vedlejších místností natolik utlumit, že ho obyvatelé nebudou vnímat jako rušivý. Lidé tak budou moci žít i pracovat vedle sebe v akustické pohodě.

Více informací o problematice hluku a možnostech zvukové izolace najdete na www.modreticho.cz.  

Stavební akustika

Jednou z oblastí, kterou se zabývá stavební akustika, je omezení přenosu zvuku mezi různými prostory ve stavbě.

Pro řešení tohoto problému je třeba postavit zvuku do cesty vhodnou zvukově izolační konstrukci či konstrukční materiál. Základní vlastnost požadovaná od takových konstrukcí je neprůzvučnost. Konstrukční systémy nabízené společností Rigips byly pečlivě sestaveny tak, aby splňovaly nejpřísnější kritéria a byly ověřeny v autorizovaných zkušebnách.

Naměřené vynikající hodnoty neprůzvučnosti spolu s dalšími výhodnými vlastnostmi konstrukčních systémů Rigips dávají uživateli do ruky řadu prostředků, které vedle kontroly přenosu zvuku ve stavbě usnadní i řešení dalších požadavků kladených na stavební objekty.

Modrá akustická deska – pro zvýšenou akustickou izolaci

Exkluzivní výrobek společnosti Rigips se používá pro montáž vnitřních i mezibytových příček, podhledů a předstěn v interiérech. Akustické konstrukce s modrou akustickou deskou tak umožňují zlepšit akustický komfort všech místností, ať už se jedná o nový, nebo rekontruovaný objekt.

Modrá akustická deska – JIŽ I DO VLHKÝCH PROSTOR!

Modré akustické konstrukce mají vlastnosti:

 • vyšší vzduchová neprůzvučnost (izolace proti hluku)
 • již v základní verzi s vyšší požární odolností (protipožární konstrukce)
 • snadno rozpoznatelné podle modré barvy (snadná kontrola)
 • díky malé tloušťce konstrukce zůstává větší užitná plocha místností
 • malá hmotnost modré akustické konstrukce znamená menší nároky na nosné konstrukce
 • jedinečné řešení i pro rekonstrukce i novostavby
 • hladký, zdravotně nezávadný povrch
 • snadné vedení instalací v dutině konstrukce
 • rychlost výstavbu suchou cestou
 • úspora investic


Příčka je nenosná stavební konstrukce jejímž účelem je oddělit dva nezávislé typologické celky (např. ložnici a obývací pokoj). Každá příčka, ostatně jako kterákoli jiná stavební konstrukce, musí splňovat parametry dané normou (v ČR jsou to ČSN, případně EuroKódy). Mezi základní požadavky na příčky patří hlavně: zvuková neprůzvučnost, tepelný odpor, únosnost vůči stálému a nahodilému zatížení, požární odolnost, zdravotní nezávadnost a v neposlední řadě i estetická hodnota.

Podhled (strop)

Podhled je v obecném významu spodní plocha vodorovné (stropní) nebo šikmé (schodišťové, střešní) nosné konstrukce stavby. Viditelné části této plochy jsou zpravidla upravovány tak, aby působily esteticky. Nejčastějšími úpravami jsou omítky, nátěry a obklady. Jsou-li na stropě upevněny potrubní rozvody a elektrické kabely, pak je často potřeba je zakrýt či ochránit před požárem. Provádí se to samostatnou konstrukcí, které říkáme podhledová konstrukce, zjednodušeně podhled.

Podhledy musí vždy splňovat mechanické (statické) požadavky bezpečnosti.
Další požadavky, které rozhodují o volbě materiálů, umístění ve stavbě a konstrukci podhledu jsou:

 • Estetické požadavky
 • Akustické požadavky
 • Požadavky požární bezpečnosti
 • Světelně technické požadavky
 • Tepelně technické požadavky (méně často)


 

Sádrokartonové profily (SDK profily)

Dodáváme ocelové konstrukční profily pro sádrokartonové konstrukce typu: CD, UD, UW, CW a UA

Konstrukční prvky (profily) slouží jako nosná konstrukce sádrokartonových desek. Podle typu konstrukce a účelu použití se dělí na CD, CW, UD, UW. Vyrábí se z pozink-plechu tl. 0,6 mm. Profily UA slouží jako výztužné. Vyrábí se z pozink-plechu tl. 2 mm.


cd profil | ud profil

cw profil | uw profil 

Příšlušenství

 
pásky
 
spojky

závěsy | lišty