Hydroizolační materiály

Hydroizolace se dělí do tří základních skupin:

  • živičné – hydroizolace asfaltové a dehtové,
  • plastové a pryžové – hydroizolace syntetické,
  • polyetylenové a jiné hydroizolace – jílové hmoty, sklo a kovy.

 

EXCEL MIX 2K

hydroizolační nátěr - ochrana proti vodě

Dvousložková flexibilní hydroizolační hmota s vynikající zpracovatelností a parametry s rezervou vyhovujícími požadavkům pro venkovní a vnitřní.použití. Tekutá hydroizolační fólie, určená jako podklad pro přímé lepení odkladů a dlažeb. Nanášení štětkou nebo válečkem ve 2 - 3 vrstvách,
určeno pro izolace v interiérech a exteriérech.

Výhody:

§                    dobrá zpracovatelnost

§                    vysoká flexibilita

§                    vynikající vodotěsnost

§                    skvělá přídržnost k podkladu

§                    součástí balení je i vědro pro rozmíchání

th-excelmix-2k
 

EXCEL MIX 1K

hydroizolační nátěr - ochrana proti vodě

Tekutá hydroizolační fólie, určená jako podklad pro přímé lepení obkladů a dlažeb. Nanášení ocelovým hladítkem nebo válečkem ve 2 - 3 vrstvách,
určeno pro izolace v interiérech, např. koupelny, sprchové kouty apod. tam, kde izolovaná plocha není trvale pod hladinou vody.

Výhody:

§                    dobrá zpracovatelnost

§                    dodává se přímo v aplikační konzistenci


th-excelmix-1k
 

Příslušenství


 


 


 

Asfaltová lepenka, asfaltový pás 

Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp
Asfaltová vrstva nosné vložky: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními  plnivy v celkové tloušťce 3,5 mm.Nosná vložka: Nosná vložka z polyesterového rouna, vyztužená, impregnovaná
Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie

Použití
Účel
1. Hydroizolace střech. Pás se používá jako podkladní vrstva s vyššími nároky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.
2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dovu vrstvách. U izolací proti spodní vodě je vhodné pás kombinovat s pásy s vyšší tažností, např. SKLOELAST.
3. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.

Způsob
Pásy se zpracovávají natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Pásy je též možné mechanicky kotvit k podkladu. Velikost příčných a podélných spojů je 100 (min. 80) mm.


 

Penetrace

Penetral ALP slouží k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace. Penetral ALP má po odpaření rozpouštědla (lakový benzín) dobrou přilnavost ke všem stavebním podkladům (betonu, kovu, zdivu apod.). Vniká až 5 mm hluboko do podkladu a zajišťuje pevné spojení s dalšími izolačními vrstvami. Samostatně použitý penetrační asfaltový lak není přímo odolný povětrnostním vlivům a vlhkosti. Na takto upravený povrch nátěrového systému je samozřejmě možné i natavit nový asfaltový pás, nebo přilepit dodatečnou tepelnou izolaci v případě požadavku na dodatečné osazení tepelně izolační vrstvy do střešní sestavy (samozřejmě i s novou vodotěsnou izolací).

Pro aplikaci se používá štětec nebo pokrývačský kartáč. Je možné provést nástřik nebo máčení. Před použitím je důležité obsah důkladně promíchat.

Balení a skladování: dodává se ve 3,5 kg a 9 kg kanystrech. Skladují se v uzavřených obalech v krytých prostorách. Obaly s laky nesmí být vystaveny zvýšeným teplotám nebo přímému slunečnímu záření. Během skladování se připouští zhoustnutí laku až o 50 %. Asfaltové laky penetrační lze ředit lakovým benzinem.

Spotřeba: 0,3-0,4kg/m2


 

NOPOVÁ FÓLIE 

Nopovádrenážní fólieje vyrobena z vysokohustotního polyetylenu (HDPE), který odolává stárnutí, hnilobě a působení většiny chemikálií. Nopová drenážní fólie je odolná proti prorůstání kořenů. Kuželové nopy umožňují mnohostranné využití a zároveň zaručují funkčnost výrobku. Nopová drenážní fólie je vhodná separační vrstva do plochých střech. Zároveň je i ideální podkladní vrstvou na základové desky. Nopovka je výrobek dodávaný v mnoha variantách pro nejrůznější oblasti použití. Nopovka je výrobek, na který je poskytována záruka na předepsanou funkčnost 20 let.

POUŽITÍ A PŘEDNOSTI:

-oddělení zdiva od vlhkého okolního prostředí

-trvalé odvětrání zdiva

-vyšší tepelnou a zvukovou izolaci podlah a zdiva pojistnou izolaci proti vodě.

Nopová fólie řeší:

-sanaci vlhkého zdiva

-potíže s průsakem vody

-potíže s průnikem par a zemní vlhkosti

-potíže s průnikem radonu.

Nopová fólie – výhody:

-vysoká pevnost v tahu

-vysoká pevnost v tlaku

-jednoduchá instalace

-jednoduché a rychlé spojování

-dlouhá životnost

-možnost zpracování již od 5 °C

-možnost spoje za studena lepením

-možnost spoje svařováním horkým vzduchem od tloušťky materiálu 0,6 mm.