Zdivo, stropní konstrukce

Stropní deska  PZD

Stropní desky mají široké využití pro stropní a střešní konstrukce garáží, obytných domů, drobných hospodářských objektů a jiných staveb. Jsou vyrobeny ze železobetonu, bez jakýchkoliv přísad. Pod strop z desek PZD je doporučeno provést ztužující věnec.

Při montáži se desky kladou do lože z cementové malty na dvě podpory. Doporučená délka uložení desek na konstrukci je 150 mm.

Desky nelze použít v obrácené poloze. Hrubší plocha (závěsná oka) musí být při manipulaci a v konstrukci vždy nahoře. Boční plochy jsou zkosené, nahoru se zužují. V tabulce jsou rozměry skladebné, skutečné rozměry B,L jsou o 10 mm kratší.


 

Překlad  RZP

Železobetonové překlady mají široké využití ve zděných konstrukcích v bytové, občanské, průmyslové a individuální výstavbě.

Tvoří ucelenou řadu prefabrikátů jednotné šířky a výšky 140 mm.

Překlady se ukládají do lože z cementové malty na dvě podpory.

Překlady nelze použít v obrácené poloze. Hrubší plocha (závěsná oka) musí být při manipulaci a v konstrukci vždy nahoře. Boční plochy jsou zkosené, nahoru se zužují. V tabulce jsou rozměry skladebné, skutečný rozměr L je o 10 mm kratší.


Ytong

Ytong je pórobetonový zdicí systém, který v České republice vyrábí společnost Xella CZ, součást koncernu Xella International. Je lehký a má dobré tepelné vlastnosti. Až do výše pěti podlaží může být použit jako samonosná konstrukce.Díky jeho složení je s ním relativně snadná manipulace a dá se lehko upravovat (řezat).

               


 PORFIX

           Pórobeton je moderní přírodní materiál, který v sobě spojuje stavebně - fyzikální vlastnosti, které ostatní tradiční stavební materiály získávají jen vhodným spojením několika druhů. 

           Jeho univerzálnost spočívá ve vyvážené kombinaci nízké objemové hmotnosti hmoty s dobrou konstrukční pevností. Nízkou objemovou hmotnost zajišťuje pórovitost materiálu, konstrukční pevnost tvoří velmi pevná krystalická struktura mezipórových stěn. Nízká hmotnost umožňuje tvarovat pórobetonové výrobky do větších rozměrů v souladu s ergometrickými požadavky. Tyto rozměry zvyšují rychlost stavebních prací a snižují spotřebu pojivových malt. 

           Pórobetonová hmota na vápeno-křemičité bázi je svojí strukturou, kde póry představují cca 50% objemu materiálu, výborným tepelně-izolačním materiálem současnosti. Konstrukce z pórobetonu splňují ve většině případů tepelně-technické požadavky současných norem bez dodatečného zateplení. Tento fakt vylučuje projekční, statickém fyzikální a technické problémy, které mají při kombinovaných technikách za následek i cenový nárůst těchto realizací. Stejnorodost pórobetonových stěn (oproti komplikovaně zatepleným konstrukcím) ovlivňuje pozitivně i prostupy tepla, vodních par a vzduchu. 

                            

 

Zdivo


 


 


 


 


 

Zdivo je pevná stavební struktura, vzniklá spojováním různých materiálů (kámen, cihla, tvárnice, dřevo) maltou nebo jiným pojivem. Vedle toho se někdy hovoří i o litém zdivu (beton). Materiál i způsob zpracování často charakterizuje určitou dobu a stavební sloh.

Zdivo se dělí na režné nebo lícové a zdivo, určené k omítání („pod omítku“). Režné zdivo vyžaduje lepší materiál (lícovky) i opracování, aby odolávalo vlivům počasí. Zvláštním druhem zdiva je zdivo pro klenby.

Střešní okno vyvinul roku 1941 Dán Villum Kann Rasmussen.


 

Dnes se moderní střešní okna dělí na kyvná (otevírají se podle středové osy) a výklopně-kyvná (vyklápí se i podle horní osy). Nejběžnější jsou okna dřevěná, ale praktická jsou i okna bezúdržbová (poplastovaná s dřevěným jádrem), v bílé barvě, která jsou vhodná do místností s vyšší vlhkostí, jako jsou koupelny a kuchyně. V luxusnějším provedení jsou k dostání také střešní okna hliníková

Ke střešním oknům dnes existuje mnoho druhů zasklení od základních až po několikanásobná, vhodná i do nízkoenergetických staveb.

Okno je třeba pořizovat s lemováním podle osazování do ploché nebo profilované střešní krytiny a doporučuje se použít zateplovacího rámu, který vhodně napojuje rám okna na izolaci střechy. Při použití takového rámu dnes výrobci poskytují prodloužené záruky i na 10 let.

Střešní okna je rovněž možné doplnit vhodnou roletou či žaluzií v mnoha barvách a vzorech. Pro ochranu před teplem se doporučují venkovní markýzy nebo rolety, pro dekoraci či zatemnění pak vnitřní rolety či žaluzie.